Jdi na obsah Jdi na menu
 


Věk a péče nemusí být překážkou

17. 6. 2013

Je vám nad padesát, hledáte práci a nemůžete ji najít?

Pečujete nebo jste pečovali o osobu blízkou a chcete se vrátit zpět na trh práce?

Společnost  IdeaHELP  realizuje projekt

V Ě K  A  P É Č E  N E M U S Í   B Ý T   P Ř E K Á Ž K O U

Pro koho je projekt  určen?

·    pro osoby starší 50ti let nezaměstnané déle než 6 měsíců nebo s nižší úrovní kvalifikace
·    pro nezaměstnané osoby, které pečují nebo pečovaly o osobu blízkou

                                         Co účastníci projektu mohou získat ZDARMA?

·     kvalifikaci absolvováním rekvalifikačního kurzu
·    praxi v oboru v délce 3 měsíců
·    10ti účastníkům bude zajištěno zaměstnání
·    základní dovednosti obsluhy počítače
·    pracovně-právní poradenství
·    znalosti a dovednosti při hledání volných pracovních míst
(práce s portálem MPSV a ostatních pracovních portálech)
·    příspěvek na CESTOVNÉ a STRAVNÉ

                                                          Bližší informace 

Projekt “Věk a péče nemusí být překážkou” bude realizován v okresech
Ústí nad Orlicí a Svitavy.
 
Období realizace projektu je od 20.5.2013 do 19.1.2015. Účastníci se do projektu mohou hlásit od 1.6.2013 do 28.2.2014.
Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti u 54 osob z cílových skupin a získání zaměstnání minimálně pro 10 osob.
 
V rámci projektu budou účastníci rozděleni do 6 skupin (běhů), každý běh bude mít maximálně 10 účastníků.
 
První běh bude zahájen v září 2013, dalších 5 běhů bude postupně následovat.
 
Předpokládanými místy konání jednotlivých běhů bude Žamberk, Svitavy, popř. Ústí nad Orlicí. Běh může být zahájen i v jiném místě, vždy záleží na

                                                     Co účastníci absolvují? 

Informační seminář
Jedná se o informační schůzku s potenciálními zájemci. Seminářů proběhne několik. V rámci seminářů bude představen celý projekt včetně popisu jednotlivých aktivit.
 
Pracovní diagnostika COMDI
Tato aktivita představuje posouzení osobnosti účastníka pro volbu dalšího profesního zaměření. Pomůže klientovi s jeho budoucí profesní orientací.
 
Motivačně-poradenský program
Aktivita se skládá z následujících částí:
·    zvládání stresu, náročných životních situací a negativních emocí
·    individuální podpora klientů a rozvoje aktivního přístupu
·    základy komunikace a sebepoznání, příprava na výběrové řízení
·    pracovně-právní poradenství
·    finanční gramotnost

Základní dovednosti práce s PC

Získání základních dovedností při obsluze počítače. Zaměření na vyhledávání zaměstnání na pracovních portálech, především na portálu MPSV.

 JOB club
Skupinová setkání, která budou probíhat 1x za 14 dní v rozsahu 2-3 hodin. Obsah bude přizpůsoben potřebám účastníků (např. se může jednat
o pomoc při vyhledávání volných míst, prohloubení práce s počítačem, na
požádání bude k dispozici psycholog, za účelem řešení problémů klientů).
 
 
Odborná rekvalifikace
Pro 10 účastníků bude zajištěna rekvalifikace. Rekvalifikační kurzy budou vybírány dle aktuální poptávky zaměstnavatelů.
 
 
Místo na zkoušku
Pro 10 účastníků bude zajištěna praxe na dobu 3 měsíců a bude prováděna u vybraných zaměstnavatelů. Účastníci budou v rámci této aktivity podpořeni finanční odměnou ve výši až 4000 Kč/měsíc.
 
 
Individuální poradenství
Poradenství bude probíhat po celou dobu projektu a bude zaměřeno na oblasti hledání pracovního uplatnění a problému s ním spojených (např. tvorba životopisu, motivačního dopisu, odpovědi na pracovně-právní otázky atd.)
 
 
Zprostředkování zaměstnání
V rámci projektu bude zprostředkováno zaměstnání pro 10 účastníků. Tato pracovní místa budou podpořena mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců.
Všechny výše uvedené aktivity včetně výukových materiálů jsou
ZDARMA.

Účastníci budou dostávat příspěvek na jízdné a stravné

Jak se do projektu zapojit?
 
 
·    kontaktovat svého zprostředkovatele zaměstnání na úřadu práce
 
 
·    kontaktovat společnost IdeaHELP, o.p.s., jako realizátora projektu kontaktní osoba: Ing. Jarmila Rückerová, tel.č.: +420 730 158 538 email: ruckerova@ideahelp.cz
 
 
·    kontaktovat Občanské sdružení CEMA Žamberk, jako partnera projektu
kontaktní osoba: Lucie Malá, tel.č.: +420 603 813 646 email: mala@ideahelp.cz
 
 
·    bližší informace získáte také na našich stránkách www.ideahelp.cz